سه شنبه 5 مرداد 1400   
 

 بسمه تعالی  

«به منظور حفظ و اختصاص شماره ملی قبلی به سند هویتی اشخاصی که توسط مراجع قضائی برای آنان حکم ابطال و صدور صادر می شود، مقرر می گردد معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی با همکاری معاونت امور اسناد هویتی ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شیوه نامه اقدام سیستمی درخصوص اجرای دادنامه های ابطال و صدور را اصلاح یا ایجاد نماید».