جمعه 17 اردیبهشت 1400   
 
بسمه تعالی
 

« سازمان ثبت احوال کشور می تواند در جهت تسریع و تسهیل در امر صدور کارت شناسائی هوشمند ملی برای اشخاص و گروه هائی که امکان مراجعه به پیشخوان های ثبت نام را ندارند، از قبیل روستائیان، عشایر، جانبازان، معلولین، دانش آموزان، دانشگاهیان و... با همکاری شرکت پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت، سامانه سیار ثبت نام و تحویل کارت هوشمند ملی را راه اندازی نماید .»