تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال کشور
 
 
   تعرفه تمامی خدمات مطابق قانون بودجه سال 1397 به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.امکان پرداخت تعرفه خدمات از طریق زیر امکان پذیر است:
  1. امکان پرداخت در ادارات ثبت احوال از طریق دستگاه کارتخوان فراهم می باشد.
  2. شماره حساب 4001011101012167  نزد بانک مرکزی
  3. از طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت به شماره کارت 6367957022823913
  4. مراجعه به بانک ملی و پرداخت از طریق حواله پایا یا ساتنا به شماره شبا IR300100004001011101012167
 
 
 
 
/Upload/Modules/Contents/asset0/tarefe97.pdf