شنبه 4 بهمن 1399   
 
فراوانی نام سال 1387
فراوانی نام سال 1387    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 106   1 امیرمحمد 65  
  2 مبینا 57   2 امیرحسین 59  
  3 زهرا 56   3 محمد 58  
  4 ستایش 46   4 ابوالفضل 56  
  5 کوثر 35   5 امیرعلی 43  
  6 مریم 34   6 محمدطاها 35  
  7 حسنا 31   7 علی 31  
  8 طهورا 28   8 بنیامین 30  
  9 زینب 27   9 عرفان 28  
  10 مهدیه 25   10 مصطفی 27  
  11 یسرا 24   11 سلمان 25  
  12 هانیه 22   12 مهدی 25  
  13 ساجده 19   13 محمدامین 20  
  14 نادیا 19   14 مرصاد 20  
  15 اسما 18   15 سجاد 19  
  16 رمیصا 17   16 میکائیل 19  
  17 مائده 17   17 یاسین 19  
  18 محدثه 17   18 رضا 18  
  19 ملیکا 17   19 متین 18  
  20 نرگس 17   20 عمران 17  
  21 هستی 17   21 سعید 16  
  22 عایشه 16   22 سینا 16  
  23 مهسا 16   23 محمدحسین 16  
  24 مهیسا 16   24 سهیل 15  
  25 نازنین 16   25 محمدرضا 15  
  26 سحر 15   26 میثم 15  
  27 سلما 15   27 محمدیاسین 14  
  28 نازنین زهرا 15   28 معراج 14  
  29 آتنا 14   29 محمدمهدی 13  
  30 مطهره 14   30 عدنان 12  
  31 مهنا 14   31 مرتضی 12  
  32 نجمه 14   32 یاسر 12  
  33 ریحانه 13   33 امین 11  
  34 یگانه 13   34 ابوبکر 11  
  35 حدیثه 12   35 سامان 11  
  36 رقیه 12   36 یونس 11  
  37 فائزه 12   37 احسان 10  
  38 الناز 11   38 حسین 10  
  39 راحیل 11   39 سلیمان 10  
  40 سارا 11   40 طاها 10