شنبه 4 بهمن 1399   
 
فراوانی نام سال 1388
فراوانی نام سال1388    نامهای مؤنث       نامهای مذکر      
                   
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی    
  1 ستایش 92   1 محمد 72    
  2 فاطمه 75   2 امیرمحمد 65    
  3 کوثر 47   3 امیرعلی 55    
  4 مبینا 45   4 محمدطاها 55    
  5 زهرا 41   5 امیرحسین 53    
  6 مهسا 35   6 بنیامین 45    
  7 حسنا 32   7 ابوالفضل 44    
  8 یسرا 32   8 علی 39    
  9 ضحا 25   9 یاسین 30    
  10 محدثه 25   10 مهدی 29    
  11 مریم 25   11 مصطفی 28    
  12 طهورا 23   12 حسین 26    
  13 ساجده 21   13 مرصاد 26    
  14 مائده 21   14 سهیل 23    
  15 مهنا 20   15 متین 23    
  16 نادیا 20   16 محمدامین 22    
  17 سارینا 18   17 محمدرضا 20    
  18 نرگس 18   18 معراج 20    
  19 اسرا 16   19 میکائیل 20    
  20 ثنا 16   20 سجاد 19    
  21 رمیصا 16   21 دانیال 17    
  22 سحر 16   22 سلمان 17    
  23 یگانه 16   23 طاها 17    
  24 آسنا 15   24 میثم 17    
  25 حنانه 15   25 ابوبکر 15    
  26 ریحانه 15   26 عرفان 15    
  27 مهدیه 15   27 اسماعیل 14    
  28 زینب 14   28 علیرضا 14    
  29 مهیسا 14   29 یوسف 14    
  30 هانیه 14   30 امیر 13    
  31 حدیث 13   31 رضا 13    
  32 راحیل 13   32 عمران 13    
  33 سما 13   33 محمدمهدی 13    
  34 ملیکا 13   34 احسان 12    
  35 حدیثه 12   35 سینا 12    
  36 سلما 12   36 محسن 12    
  37 سونیا 12   37 مرتضی 12    
  38 هستی 12   38 سامان 11    
  39 آتنا 11   39 محمدجواد 11    
  40 فاطمه زهرا 11   40 مصیب 11