یکشنبه 28 دی 1399   
 
فراوانی نام سال 1389فراوانی نام سال1389


    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 ستایش 56   1 امیرعلی 54  
  2 فاطمه 42   2 امیرمحمد 39  
  3 زهرا 23   3 امیرحسین 33  
  4 مریم 18   4 محمد 26  
  5 کوثر 17   5 ابوالفضل 23  
  6 مبینا 15   6 محمدطاها 23  
  7 زینب 14   7 بنیامین 22  
  8 ساجده 13   8 علی 20  
  9 سحر 12   9 مرصاد 16  
  10 طهورا 12   10 مصطفی 16  
  11 مهسا 12   11 یاسین 15  
  12 مهیسا 12   12 سهیل 13  
  13 هستی 12   13 عمران 13  
  14 یسرا 12   14 مهدی 12  
  15 ضحا 11   15 دانیال 11  
  16 اسرا 10   16 محمدرضا 11  
  17 حسنا 10   17 محمدمهدی 11  
  18 سارینا 10   18 میکائیل 11  
  19 محدثه 10   19 عرفان 10  
  20 اسما 9   20 احسان 9  
  21 آیناز 9   21 سینا 9  
  22 ثنا 9   22 محمدحسین 9  
  23 کیانا 9   23 ابوبکر 8  
  24 مائده 9   24 طاها 8  
  25 مهدیه 9   25 محمدامین 8  
  26 مهنا 9   26 معراج 8  
  27 نازنین زهرا 9   27 احمدرضا 7  
  28 یسنا 9   28 احمد 7  
  29 ثمین 8   29 حسین 7  
  30 ریحانه 8   30 سجاد 7  
  31 محیا 8   31 سلمان 7  
  32 آسنا 7   32 عدنان 7  
  33 راحیل 7   33 متین 7  
  34 سوگند 7   34 میثم 7  
  35 مطهره 7   35 اسماعیل 6  
  36 نرگس 7   36 آرمین 6  
  37 پریسا 6   37 امیرمهدی 6  
  38 خاطره 6   38 سعید 6  
  39 رمیصا 6   39 محمدجواد 6  
  40 عایشه 6   40 یاسر 6