سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1396/10/05     تعداد دفعات مشاهده 133 بار     ساعت 12:00     گروه خبری عمومی

به مناسبت هفته ثبت احوال رییس و کارکنان اداره ثبت احوال تایباد با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان تایباد با ایشان دیدار داشته و از روند اجرایی 9 ماهه سال 96 گزارشی ارائه نمودند ایشان نیز از زحمات کارکنان اداره تقدیر د تشکر نمودند

به مناسبت هفته ثبت احوال رییس و کارکنان اداره ثبت احوال تایباد با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان تایباد با ایشان دیدار داشته و از روند اجرایی 9 ماهه سال 96 گزارشی ارائه نمودند ایشان نیز از زحمات کارکنان اداره تقدیر و تشکر نمودند