سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1396/11/23     تعداد دفعات مشاهده 110 بار     ساعت 08:00     گروه خبری عمومی

مراسم استقبال نمادین از ورود امام خمینی به ایران اسلامی با حضور مسئولان و اقشار مردم شهرستان تایباد در میدان وحدت شهرستان برگزار گردید
مراسم استقبال نمادین از ورود امام خمینی به ایران اسلامی با حضور مسئولان و اقشار مردم شهرستان تایباد در میدان وحدت شهرستان برگزار گردید