یکشنبه 28 دی 1399   
 
تاریخ 1399/08/01     تعداد دفعات مشاهده 9 بار     ساعت 04:00     گروه خبری عمومی

جناب آقای برزگر رئیس اداره ثبت احوال تایباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید به همین مناسبت طی مراسمی با حضور مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی ضمن تقدیر از زحمات ایشان در دوران خدمت در اداره ثبت احوال تایباد جناب آقای حسین زنگوئی زوزنی به عنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال تایباد معرفی گردید
جناب آقای برزگر رئیس اداره ثبت احوال تایباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید به همین مناسبت طی مراسمی با حضور مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی ضمن تقدیر از زحمات ایشان در دوران خدمت در اداره ثبت احوال تایباد جناب آقای حسین زنگوئی زوزنی به عنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال تایباد معرفی گردید