سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1395/09/30     تعداد دفعات مشاهده 171 بار     ساعت     گروه خبری عمومی

در تاریخ 29/9/1395 با حضور همکار بازنشسته ثبت احوال در محل اداره ضمن تقدیر از همکار بازنشسته اداره با اهدای هدیه ای به رسم یاد بود از ایشان قدردانی گردید
پیشکسوت اداره ثبت احوال تایباد در تاریخ 29/9/1395 با حضور همکار بازنشسته ثبت احوال در محل اداره ضمن تقدیر از همکار بازنشسته اداره با اهدای هدیه ای به رسم یاد بود از ایشان قدردانی گردید