سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1395/09/30     تعداد دفعات مشاهده 182 بار     ساعت     گروه خبری عمومی

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان تایباد در هفته ثبت احوال با حضور رییس و کلیه همکاران ثبت احوال تایباد برگزار گردید
شهدا
در تاریخ 30/9/1395 کلیه کارکنان ثبت احوال تایباد ضمن حضور بر مزار شهدای شهرستان تایباد در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان که به مناسبت هفته ثبت احوال برگزار گردید شرکت نمودند