سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1395/09/30     تعداد دفعات مشاهده 177 بار     ساعت     گروه خبری عمومی

در سومین روز از هفته ثبت احوال رییس اداره ثبت احوال تایباد با حضور در مدرسه امام خمینی (ره) کاریز ضمن دیدار بادبیران و دانش آموزان این مدرسه با بیان عملکرد اداره ثبت احوال تایباد در مورد طرح کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه های جدید مطالبی اظهار نمودند
مدرسه رییس اداره ثبت احوال تایباد با حضور در مدرسه امام خمینی (ره) کاریز ضمن دیدار بادبیران و دانش آموزان این مدرسه با بیان عملکرد اداره ثبت احوال تایباد در مورد طرح کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه های جدید مطالبی اظهار نمودند