سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1395/11/23     تعداد دفعات مشاهده 185 بار     ساعت     گروه خبری عمومی

در تاریخ 17/11/1395 جلسه شورای اداری شهرستان با حضور معاون محترم امنیتی –سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی جناب دکتر حسینی در محل فرمانداری شهرستان تایباد برگزار گردید
شورای اداری

در تاریخ 17/11/1395 جلسه شورای اداری شهرستان با حضور معاون محترم امنیتی –سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی جناب دکتر حسینی در محل فرمانداری شهرستان تایباد برگزار گردید