تاریخ 1397/10/17     تعداد دفعات مشاهده 99 بار     ساعت 13:12:26     گروه خبری گزارش خبری

صدور شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند برای بچه های آسمان

ادارات در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئولیت دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران،در راستای ارائه خدمات بر مبنای مسئولیت اجتماعی و ایفای حقوق شهروندی و بر اساس درخواست موسسه توانبخشی معلولین بچه های آسمان،تعداد78 جلد شناسنامه مکانیزه و تعداد 86 فقره کارت هوشمند ملی برای مدد جویان صادر و با حضور مهندس تقی پور،معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی و دکتر شکیبی مدیر عامل موسسه بچه های آسمان به مددجوها تحویل گردید.