تاریخ 1398/04/12     تعداد دفعات مشاهده 230 بار     ساعت 14:00     گروه خبری گزارش خبری

برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی استان تهران در سالجاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران نخستین جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی باحضور حسن بیگی معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران به عنوان رییس، مقصودی فرمدیر کل ثبت احوال استان تهران به عنوان دبیر ، مدیر کل سیاسی، مدیرکل اجتماعی ،مدیرکل روستایی استانداری تهران و سایر مدعوین در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استاندری تهران تشکیل گردید.

در این جلسه مقصودی فر مدیر کل ثبت احوال استان ضمن ارائه آمار وقایع حیاتی گفت:

بیشترین نام های انتخابی برای پسران امیرعلی و امیر عباس و برای دختران زهرا و حلما بوده است.

تعداد 57883 واقعه وفات در سال 97 در استان تهران ثبت شده که نسبت به سال96 بیش از 1/1درصد افزایش داشته است

بیشترین علل فوت در استان تهران مربوط به بیماران قلبی و عروقی است

تعداد 72644 واقعه ازدواج در سال 97 در استان تهران ثبت شده است

همچنین درسال 97 تعداد 32767 واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به سال 96 میزان 11 درصد کاهش داشته است

در سه ماهه نخست سال 98 میزان 14011 وفات به ثبت رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1/1درصد افزایش داشته است.