یکشنبه 27 مرداد 1398   
 

تاریخ 1398/05/01     تعداد دفعات مشاهده 151 بار     ساعت 09:41:24     گروه خبری پیام خبری

انتصابات جدید در ادارات تابعه ثبت احوال استان تهران

طی احکامی جدا گانه از سوی عبداله مقصودی فر مدیر کل ثبت احوال استان تهران انتصاباتی در ادارات ثبت احوال:پاکدشت،قرچک،ورامین وشمیرانات انجام گرفت.در این ارتباط محمود منفردی به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال پاکدشت؛محمد حسن سلطانی به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال قرچک،حسن تقی پور به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال ورامین و بهزاد زاهدی به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال شمیران انتصاب و معرفی شدند.