تاریخ 1398/07/22     تعداد دفعات مشاهده 259 بار     ساعت 19:00     گروه خبری گزارش خبری

تقدیر رییس سازمان از مدیرکل ثبت احوال استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران،در همایش مدیران سازمان ثبت احوال کشور، دکتر درخشان نیا رییس سازمان ، از دکتر زین الصالحین مدیر کل ثبت احوال استان تهران به سبب کسب رتبه برتر در طرح افکار سنجی و میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی استان تقدیر کرد.در این مراسم حمید درخشان نیا به حدیثی از امام صادق (ع) که فرموده اند سختگیری، بی خیری، حسادت، لجاجت، دروغگویی و ظلم از ویژگی های مومن نمی باشد از تمامی همکاران اداره کل ثبت احوال استان تهران، بابت کسب رتبه برتر در زمینه تکریم ارباب رجوع تشکر کرد