تاریخ 1398/08/18     تعداد دفعات مشاهده 308 بار     ساعت 16:00     گروه خبری گزارش خبری

ساخت اداره ثبت احوال منطقه مرکزی طی یکسال

به دستور نعمت اله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ساختمان اداره ثبت احوال منطقه مرکزی ساخته می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران،نعمت اله ترکی از ساختمان اداره ثبت احوال منطقه مرکزی بازدید و با توجه به فرسوده بودن بنا ،عدم ایمنی ونامناسب بودن برای مراجعین و کارمندان،دستور ساخت و تجهیز  ساختمان اداره ثبت احوال منطقه مرکزی واقع در چهارراه وحدت اسلامی را صادر نمود.