تاریخ 1398/09/02     تعداد دفعات مشاهده 215 بار     ساعت 16:00     گروه خبری گزارش خبری

بازدید نعمت اله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ساختمان اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، نعمت اله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از ساختمان اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران بازدید نمود و برای بازسازی و تجهیز ساختمان منطقه غرب نوید مساعدت داد.