تاریخ 1398/08/18     تعداد دفعات مشاهده 133 بار     ساعت 10:00     گروه خبری تبریک و تسلیت

عرض تسلیت

عرض تسلیت به آقایان امیر ملک رییس اداره ثبت احوال دماوند واحمد ملک کارشناس حراست
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین کرد. غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم