آدرس اداره ثبت احوال دماوند

آدرس: دماوند،انتهای خیابان مطهر، ضلع جنوبی میدان قدس

شماره تلفن:76325659-76329101