آدرس اداره ثبت احوال پردیس

آدرس: ابتدای بومهن،روبه روی سازمان آب،انتهای کوچه آزادی،پلاک5

شماره تلفن:76258100-76231055