آدرس اداره

آدرس: شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان شریعتی (کاج سابق) ضلع جنوب شرقی پارک ولیعصر

شماره تلفن:96-46078795