نظر سنجی فعال
دریافت پیشنهادات در خصوص هر یک از قوانین و مقررات و فرآیند های ثبت احوال
 
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد