تاریخ 1399/08/03     تعداد دفعات مشاهده 478 بار     ساعت 00:00     گروه خبری گزارش خبری

جلسه ویدئو کنفرانس مدیر کل با روسای ادارت شهرستان های استان تهران

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان تهران ، جلسه ویدئو کنفرانس مدیر کل با روسای ادارت شهرستان های استان تهران به منظور بررسی وضعیت عملکردی و تقدیر از زحمات همکاران که در شرایط کنونی به لحاظ حجم بالای ارباب رجوع و همچنین ثبت فوت کرونا در حال خدمت رسانی هستند، تشکیل شد.

در این جلسه مدیرکل با تشریح وضعیت موجود اذعان داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی و پاسخگویی به مردم با 50% پرسنل، کار بسیار مشکلی است و باید به نحوی برنامه ریزی شود تا خللی در فعالیت ها به وجود نیاید.

در ادامه روسای ادارات گزارش عملکرد و نحوه خدمت رسانی و مشکلات موجود را ارائه نمودند؛ و مقرر گردید شورای معاونین حسب حوزه تخصصی نسبت به رفع موانع موجود اقدام نمایند.