تاریخ 1397/07/22     تعداد دفعات مشاهده 3054 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اطلاعیه

فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1397

اداره آموزش و پژوهش اداره کل ثبت احوال استان تهران،عناوین اولویت های پژوهشی استانی مصوب سال 1397 سازمان ثبت احوال کشور را اعلام نمود.

محققین، پژوهشگران و اساتید گرامی می توانند عناوین طرح های پژوهشی مورد نظر خود را از اولویت های اعلامی انتخاب و طرح پیشنهادی را براساس فرمت کار برگ پژوهشی موجود در پورتال مرکز آموزش و پژوهش سازمان، حداکثر تا تاریخ30/8/1397 به واحد آموزش و پژوهش اداره کل ثبت احوال استان ارسال نمایند.

آدرس: تهران- پونک – خیابان شهید فلاح راده- خیابان پارک جنوبی – انتهای خیابان استاد نظری- پلاک 2- اداره کل ثبت احوال استان تهران

تلفن: 30-44621124 داخلی 407

فهرست عناوین اولویت های پژوهشی استانی مصوب سال 1397

عنوان

ü      بررسی تغییر سیاست های جمعیتی و تاثیر آن بر روند تحولات باروری

ü      بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رشد جمعیت

ü      بررسی عوامل تاخیر سن ازدواج زنان و پیامدهای جمعیتی آن

ü      بررسی مقایسه ای روند تاخیر ازدواج سه دهه اخیر

ü      بررسی و تحلیل آمارهای وقایع حیاتی و تفاوت های منطقه ای آن درکشور

ü      چالش های طراحی و ایجاد نظام تولید آمارجمعیتی و اجتماعی منطقه ای و رصد مهاجرت

ü      روش های تولید و به هنگام سازی آمارهای جمعیت و ویژگیهای آن با استفاده از داده های ثبتی

ü      نقش آمار جمعیتی در توسعه و برنامه ریزی

ü      چالش ها و پیامدهای دیر ثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی

ü      بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی ارتقای ضریب امنیت سامانه های سازمان ثبت احوال

ü      امنیت شبکه در پایگاه اطلاعات جمعیتی

ü      بررسی عوامل موثر بر ارتقای دولت الکترونیکی در ادارات کل ثبت احوال کشور

ü      مطالعه بهره برداری و همگام سازی فناوری بلاک چین و چالشهای آن در سازمان ثبت احوال و ادارات کل استان

ü      بررسی نظرات و انتظارات شهروندان در خصوص کارت هوشمند ملی

ü      کارت هوشمند ملی (چالش ها، فرآیندها، کاربردها، تأثیرات و عوامل موثر و نیازمندی ها)

ü      تجارت الکترونیک و آثارحقوقی آن در ارائه خدمات اجتماعی

ü      بررسی امکان سنجی ادغام شناسنامه و کارت هوشمند ملی(چالش ها، فرآیندها، کاربردها، تأثیرات و عوامل موثر و نیازمندی ها)

ü      بررسی و پیاده سازی چرخه بهره وری در سازمان

ü      بررسی مطالعه آثار و تبعات الکترونیکی شدن اسناد هویتی ثبت احوال

ü      اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال

ü      انتقال جنین و آثار و چالش های حقوقی آن در ثبت احوال

ü      بررسی تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

ü      بررسی تاثیر ضمانت اجرایی قانون برپیشگیری از جرایم ثبت احوال

ü      بررسی تأثیر اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی های کلان

ü      بررسی چالش های هویتی و آسیب های اجتماعی افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی

ü      برون سپاری خدمات ثبت احوال چالش ها و فرصت ها

ü      تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با اسناد هویتی

ü      بررسی و آسیب شناسی الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبت و نگهداری اسناد هویتی

ü      مبانی حقوقی و مباحث کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن خدمات هویتی

ü      نام خانوادگی و ضرورت رعایت حق تقدم

ü      بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام