تاریخ 1398/06/03     تعداد دفعات مشاهده 1472 بار     ساعت 10:00     گروه خبری اطلاعیه

فراخوان الویت های پژوهشی

عناوین اولویت های پژوهشی مصوب سال 1398 مشخص شد.

مرکز آموزش و پژوهش اداره کل ثبت احوال استان تهران، عناوین اولویت های پژوهشی مصوب سال 1398 را اعلام نمود.

محققین، پژوهشگران و اساتید گرامی می توانند عناوین طرح های پژوهشی مورد نظر خود را از اولویت های اعلامی انتخاب و طرح پیشنهادی را براساس فرمت کار برگ پژوهشی موجود در پورتال مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور، حداکثر تا تاریخ 30/6/1398 به واحد آموزش و پژوهش اداره کل ثبت احوال استان ارسال نمایند.

آدرس: تهران- پونک – خیابان شهید فلاح زاده- خیابان پارک جنوبی – انتهای خیابان استاد نظری- پلاک 2- اداره کل ثبت احوال استان تهران

تلفن: 30-44621124 داخلی 407

 

ردیف

عنوان اولویت

1

نقش شبه قضایی سازمان ثبت احوال(در سطح استان)

2

بررسی کاربرد قواعد دادرسی مدنی و مراجع صلاحیت دار در دعاوی ثبت احوال

3

هویت الکترونیکی و نقش آن در ارائه خدمات(دراستان)

4

روش های تولید، بهبود و به هنگام سازی آمارهای جمعیتی با استفاده ازداده های ثبتی

5

تبیین نقش و جایگاه باز توزیع جمعیت در توسعه استان

6

مدیریت دانش و راهکارهای اجرایی آن درادارات کل ثبت احوال

7

شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخلی(درون استانی و بین استانی)و راهکارهایی برای ثبت آن

8

راهکارهایی برای بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری درادارات کل ثبت احوال

9

آینده پژوهی در جمعیت استان متناسب با سند توسعه ملی و آمایش سرزمین

10

بررسی چگونگی هوشمند سازی ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از سیستم خبره فازی در استان

11

بررسی تطبیقی گذار باروری و سالخوردگی جمعیت در استان

12

بررسی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و تأثیر آن بر تمایل به فرزندآوری در داوطلبین ازدواج در استان

13

بررسی تأثیر اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی های کلان(درسطح استان)

14

بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در بهبود انجام برنامه های اجرایی سازمان ثبت احوال

15

نقش و جایگاه ثبت احوال در حفظ امنیت کشور(درسطح استان)

16

بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء ضریب امنیت و کاهش خطر پذیری سامانه های اسناد هویتی دراستان

17

بررسی تأثیر آمارهای جمعیتی ثبت احوال برافزایش بهره وری سازمان بانقش میانجی انواع برنامه ریزی(درسطح استان)