سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
محاضر ازدواج وطلاق تربت حیدریه

شماره دفترخانه

سر دفتر

آدرس

تلفن تماس

ازدواج 1

حسین حسن زاده گوجی

تربت حیدریه-خیابان فردوسی شمالی-روبروی شهرداری

09155317167

522418555

ازدواج 2

محمد قربان نیا

تربت حیدریه جنب مسجد جامع روبروی حوزه ی علمیه هراتی

52231051

ازدواج 11

مهدی شریف ثانوی

میدان مرکزی(مسجدجامع)-ابتدای خیابان کاشانی

52220566

09159326592

ازدواج 19

سید حسن نجار موسوی

میدان مرکزی(مسجدجامع)پاساژالزهرا

52228199-09151313503

ازدواج 45

مرتضی حسن زاده

خیابان فردوسی جنوبی -فردوسی 62-کوچه کفش بلا

52226909

ازدواج 52

غلامرضا زارعی

رباط سنگ-ابتدای جاده کدکن

05153223550-09155028911

ازدواج 68

اسلام اسلامی زاده

اول خیابان فرمانداری روبروی بانک تجارت مرکزی جنب مطب دکتر رضوی پور

52225645

ازدواج 94

غلامحسین رحمانی

فردوسی جنوبی 58 پاساژ ایرجی طبقه دوم

52226722

طلاق 1

رحمانی

فردوسی جنوبی 58 پاساژ ایرجی طبقه دوم

 

52226722

طلاق 4

نجار موسوی

میدان مرکزی(مسجدجامع)پاساژالزهرا

52228199

طلاق 50

غلامرضا زارعی

رباط سنگ-ابتدای جاده کدکن

05153223550-09155028911

طلاق 2

اسلام اسلامی زاده

اول خیابان فرمانداری روبروی بانک تجارت مرکزی جنب مطب دکتر رضوی پور

52225645

طلاق 6

 حسین حسن زاده گوجی

تربت حیدریه-خیابان فردوسی شمالی-روبروی شهرداری

 

09155317167

522418555