دوشنبه 29 دی 1399   
 
تاریخ 1399/05/12         ساعت 19:00     گروه خبری عمومی

ترویج فرهنگ ولایت فرصتی برای بازگویی حقیقت دین همچنین نقش امامت در ساختار دینی است، این زمان بهترین فرصت برای استحکام بخشی به اعتقادات مردم است. جامعه در این دهه با اسلام راستین و ابعاد وجودی معصومین (ع) همچنین نقش ولایت بر جامعه اسلامی آشنا‌تر می‌شود.
 هه ولایت و امامت به فاصله زمانی «عید قربان» تا «عید غدیر خم» گفته شده و  زمانی ارزشمند برای مسلمان خصوصاً شیعیان محسوب می‌شود، زیرا «عید سعید  قربان» زمانی است که انسان به قربانی کردن امیال و خواسته‌های نفسانی  می‌پردازد و بدین ترتیب به جایگاه حقیقی انسانیت دست می‌یابد.