دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/01         ساعت 04:00     گروه خبری عمومی

تزیین اداره با تصاویر شهدای خانواده ثبت احوال تربت جام به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس