جمعه 3 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

ثبت یاران اداره ثبت احوال زبرخان در مراکز و خانه های بهداشت تابعه

مرکز بهداشتی درمانی اسحاق آباد

43283247

مرکز بهداشتی درمانی قدمگاه

43224033

خانه بهداشت دیشدیش

43293625

خانه بهداشت کاریزنو

09396506797

خانه بهداشت یوسف آباد

09159204526

43283290

خانه بهداشت سخدر

43233805

خانه بهداشت اسحاق آباد 1

43284287

خانه بهداشت دولت آباد

43224899

خانه بهداشت اسحاق آباد 2

09358048516

خانه بهداشت پوست فروشان

43223222

مرکز بهداشتی درمانی باغشن

43323351

پایگاه بهداشت قدمگاه

43223900

خانه بهداشت دانه و کاشفیه

43323058

تسهیلات زایمانی قدمگاه

43223343

خانه بهداشت دیزبادعلیا

43393424

مرکز بهداشت حاجی آباد

43253203

خانه بهداشت باغشن

43323057

خانه بهداشت حریم آباد

43233753

خانه بهداشت چناران

43343370

09153239554

خانه بهداشت حاجی آباد

43253668

خانه بهداشت گرینه

43354330

خانه بهداشت حشمتیه

43395445

خانه بهداشت کوشان

43323351

خانه بهداشت قره داش

43253626

خانه بهداشت قلعه وزیر

43443536

خانه بهداشت عصمت آباد

43293656

خانه بهداشت حصار

43243398

مرکز درود

43232010

مرکز درمانی بهداشتی بوژمهران

43463313

مرکز خروین

43268533

خانه بهداشت اردوغش

43373520

خانه بهداشت برج

43267209

خانه بهداشت بوژمهران

43464300

خانه بهداشت ساحل برج

43267208

خانه بهداشت سعیدیه

43433242

خانه بهداشت محسن آباد

43423300

   

خانه بهداشت اردوغش

43373520

روستای عزیزیه

09907196917( آقای قنبری)

روستای ابراهیم آباد

09335998613 ( آقای عباسی )

       
 

مشخصات ثبت یاران اداره ثبت احوال زبرخان

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

اداره ثبت احوال شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت1

حمزه

فخری


احمدآباد

زبرخان

09152418475

051-******


2

مهدی

ایروانی

محمد

اردوغش

زبرخان

9159193208

051-43373434


3

هاشم

شرفی

محمد

اسحق آباد

زبرخان

9155517872

051-43283450


4

محمدحسن

آهویی

عباسعلی

آهوان

زبرخان

9153517849

051-43383575


5

امید

محمدخانی

اباصلت

بازحیدر

زبرخان

9154433225

33123525


6

اسماعیل

قره داشی

ابراهیم

باغشن

زبرخان

9366406692

051-43323295


7

احمد

برجی

محمدباقر

برج

زبرخان

9151543961

43266426


8

محسن

بوژمهرانی


بوژمهران

زبرخان

91585361219

سیدمحمد

علوی مقدم

سیدحسین

پوستفروشان

زبرخان

9158592270

43223723


10

علی

هراتی

حسن

جوادیه

زبرخان

9383977172

-


11

مجتبی

هراتی


جهان آباد

زبرخان

9156985624

-


12

حسین

چنارانی

محمدعلی

چناران

زبرخان

9351339682

43314247


13

حسین

حاجی ابادی

حسن

حاجی اباد

زبرخان

9153510816

43253413


14

علی

مجدی

عباسعلی

حریم آباد

زبرخان

9151500453

43232570


15

محسن

تاجیک

عیسی

حسین اباد

زبرخان

9385966524

43293581


16

مصطفی

فخری


حشمتیه

زبرخان

9159510199

-


17

ابراهیم

حصاری

محمد

حصارزبرخان

زبرخان

9159141811

43243320


18

ابوذر

رحمانی

حسین

داس

زبرخان

9387282278

43224828


19

بهزاد

دانا


دانه کاشفیه

زبرخان

939066504420

محمد

فتحی


دستجرد

زبرخان

9302678525

05143413571


21

مهدی

تازیکی

علی محمد

دولت آباد

زبرخان

9159204213

43224497


22

علی اصغر

گرامی

علی اکبر

دهنو هاشم آباد

زبرخان

9361817986

43413452


23

زهرا

کردی

محمدحسین

دیزبادعلیا

زبرخان

9156127285

43393351


24

ام البنین

بلوچی


دیشدیش

زبرخان

9352840347-09375501562

05143293214


25

حسین

سخدری

محمد

سخدر

زبرخان

9364729079

43233609


26

ابوالحسن

مجدی

حسین

سرتلخ

زبرخان

9159199221

43224064


27

هادی

اسلامی


سعیدآباد

زبرخان

09155517610

05143337228


28

سعیده

منتظری

محمدامین

عبداله آباد

زبرخان

9154503685

43383304


29

سعید

مستعلی


عصمت آباد

زبرخان

09154427716

05143293436


30

علی

اروجی

یوسف

علی آباد

زبرخان

9388189321

43443478


31

موسی

فخری


فخرآباد

زبرخان

0915352332932

محمدمهدی

قدمیاری


قره بیگ

زبرخان

0915150317733

معصومه

قدمگاهی

محمد

قره داش

زبرخان

9159192599

43253670


34

معصومه

مظفری


قلعه وزیر

زبرخان

915827609935

هادی

کاریزنوی


کاریزنو بالا

زبرخان

915351084936

محمود

کاریزی

حسین

کاریزنو پایین

زبرخان

9158134492

43413462


37

سعید

یزدانی


کریم آباد

زبرخان

9215157022-0933551633738

حسین

ایروانی

حسین

کلاته اقبال

زبرخان

9357011397

****


39

حسین

حسن آبادی

علی اکبر

کلاته حاج جهان بیک

زبرخان

9378341142

05158253088


40

سیداحمد

موسوی عمادی

سیدعبداله

کلاته خرم بیک

زبرخان

9151542879

43233476


41

رضا

خدره

حسین

کلاته سلطانی

زبرخان

9383164445

*****


42

محمد

قنبری

عیسی

کلاته قنبر

زبرخان

9154191754

-


43

علی

موشانی


کوشان

زبرخان

9152185484

*****


44

زهرا

صدیقی

محمد

گرینه

زبرخان

9333954710-09158903814

42211230


45

علیرضا

مجدی

علی اصغر

مجدآباد

زبرخان

9151229361

43233250


46

علی

محسنی

غلامرضا

محسن آباد

زبرخان

9399121075

43423240


47

علی

قره داشی


محمدآباد

زبرخان

9363902159

05143323714


48

مهدیه

معدنچیان

علی اصغر

نوبهار

زبرخان

9159208452

42616085


49

حسین

تازیکی

غلامرضا

یوسف آباد

زبرخان

9151504355

43283738


50

مونا

اسدی


چشمه خسرو

زبرخان

09906314806

05143443215

 

51

یوسف

عربی


حصار جهان آباد

زبرخان

09908783485-09335164261


 

52

آقای قنبریعزیزیه

زبرخان

09907196917


 

53

حسن

غریب


ابراهیم آباد

زبرخان

09381415122