جمعه 3 بهمن 1399   
 

تاریخ انتشار: 1399/06/12         ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی

 

در مورخه 12/06/1399 شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی با حضور فرماندار شهرستان زبرخان و سایر اعضاء در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

  در این جلسه سید یحیی سلیمانی، فرماندار شهرستان زبرخان با ابراز رضایتمندی از عملکرد اداره ثبت احوال ، تلاش کارکنان این اداره را شایسته تقدیر  دانستند. در این جلسه  همچنین راهکارهای ثبت بهنگام وقایع از نگاه سایر اعضاء مورد بررسی قرار گرفت. 

تصاویر مرتبط