تاریخ 1398/03/08         ساعت 09:59:50     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیر کل ثبت احوال طی سفر یکروزه خود به شهرستان ایجرود به همراه کارشناس مسئول حراست و کارشناس مسئول روابط عمومی پس از دیداربا فرمانداردراداره ثبت احوال شهرستان حضور یافتند .

سید علی شفیعی ازاداره ثبت احوال ایجرود بازدید و با همکاران این مجموع دیدار نمود.در این دیدار در جمع این مجموعه گفت : فلسفه وجودی ما در ادارات فقط صرف خدمت به مردم هست ایشان از خدمات ارزشمند مجموعه به ارباب رجوع قدر دانی نمود .

وی با تک تک همکاران دیدار و افزود : هر مشکلی که دارید و احساس می کنیدما می توانیم به شما کمک کنیم مطرح کنید.در ادامه ایشان از کل واحدها بازدید نمودند.

در حاشیه این سفر یک روزه ، مدیر کل با هیات همراه با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند ، فرمانداراین شهرستان با ابراز رضایتمندی از مجموعه کارکنان ثبت احوال شهرستان و بالاخص رئیس اداره از زحمات کلیه همکاران ودر راس آنان مدیرکل ثبت احوال از بابت خدمات مطلوبی که به مردم ارائه می شود قدر دانی نمود

سلیمی فرماندار شهرستان افزود : ثبت احوال کار حساس و مهمی دارد و آنهم هویت بخشی به افراد است وی خاطر نشان کرد : ثبت احوال از بدو انقلاب همراه با وزارت کشور کارهای مهمی انجام داده که می توان به کارت هوشمند ملی اشاره کرد .

وی نفش ثبت احوال در کشور را حیاتی دانست و افزود : تمام خدمات زیر بنایی برای تمام سازمانها توسط ثبت احوال صورت گرفته که ملموس نیست ولی به عینه مشاهده می شود که کارت هوشمند ملی با یک شماره منحصر به فرد مصداق همین موضوع ست. 

سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان با تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) ازحمایت های فرماندار از ثبت احوال شهرستان تقدیر نمود و افزود : بیش از 78 درصد افراد در استان تاکنون کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند .

وی خواستار طرح موضوع کارت هوشمند ملی در جلسه شورای اداری شهرستان شد تا کارکنانی که تاکنون کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اند اقدام کنند چرا که کارت های قدیمی باطل شده و ارائه خدمات صورت نمی گیرد.

وی به رصدمهاجرت ها پرداخت و افزود : یکی از سیاست های مهم سازمان در آینده رصد مهاجرت هاست که مکان یابی افراد عملیاتی می شود .