تاریخ 1398/03/13         ساعت 12:05:06     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیر کل ثبت احوال با هیات همراه از اداره ثبت احوال زنجانرود بازدید و با بخشدار دیدار نمودند.
سید علی شفیعی  مدیر کل ثبت احوال استان در بازدید از اداره ثبت احوال زنجانرود با تک تک همکاران دیدار و از نزدیک با آنان گفتگو نمود. ایشان با تقدیر از تلاشهای همکاران گفت الحمدا.. از جایگاه خوبی در سطح کشور به لحاظ عملکردی داریم که امیدوارم این تلاشها بیش از پیش تداوم داشته باشد.
وی سپس در بخشداری حضور یافته وبا بخشدار دیدار نمود در این دیدار مدیر کل با تشریح عملکرد ثبت احوال افزود : این سازمان یکصدمین سال خود را پشت سر گذاشت و دراین مدت خدمات ارزشمندی ارائه نموده که کارت هوشمند ملی یکی نمودها وتبلوری از این خدمات می باشد. 
ولی بیگلو بخشدار زنجانرود ضمن تقدیر از مدیر کل و هیات همراه به جهت حضور افزود : خدمات ثبت احوال بر هیچ کس پوشیده نیست و سایه آن در تمام عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی وانتخابات ... دیده می شودکه پر رنگ ترین رکن اصلی در انتخابات بوده که به عنوان عضو اصلی هیات اجرایی در کنار استاندار ،فرمانداران و بخشداران انجام وظیفه می کنند .