تاریخ 1399/07/16         ساعت 08:41:17     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیر کل به همراه کارشناس مسؤل حراست از اداره ثبت احوال انگوران بازدید نمود

در این بازدید ابتدا یارمحمدلو سرپرست اداره ثبت احوال انگوران ضمن خیر مقدم  گزارشی از عملکرد اداره را ارائه نمود

در ادامه حیدری کارشناس مسئول حراست اسناد تنظیمی و خدمات صورت گرفته در سال جاری را مورد بررسی قرار داد.

سپس شفیعی مدیر کل ثبت احوال از کلیه واحدها بازدید و باهمکاران دیدارنمود و به مسائل ومشکلات و نقطه نظرات همکاران پرداخت.

ایشان در ادامه ضمن آرزوی موفقیت به مجموعه کارکنان ثبت احوال از خدمات صورت گرفته ابراز رضایتمندی نموده و به رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.