تاریخ 1399/08/01         ساعت 08:41:07     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مراسم تجلیل و قدردانی ازمحمد حسین لزرجانی که به افتخار بازنشستگی نائل امده بود باحضور انصاری معاون امور اسناد هویتی و شریفی رئیس اداره منابع انسانی و پشتیانی و و رئیس اداره شهرستان طارم و کارکنان برگزار شد.

این مراسم که در محل اداره ثبت احوال شهرستان طارم با حضورمعاونین مدیر کل ، رئیس اداره و کارکنان برگزارشد و از خدمات سی ساله همکار عزیز "محمد حسین پور لزرجانی " که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود با اهداء لوح تقدیرکه به امضای مدیر کل رسیده بود قدردانی شد.