تاریخ 1399/08/15         ساعت 10:01:29     گروه خبری خبر

سید علی شفیعی مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق کارشناس مسئول حراست ازاداره ثبت احوال افشار بازدید نمود.

وی در این بازدید خطاب به کارکنان در خصوص خدمات رسانی مطلوب و تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات به مردم در جهت کسب رضایت مندی ارباب رجوع توصیه های لازم را ابراز نمود .

وی همچنین بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با بیماری ویروس کرونا تاکید کرد.