تاریخ 1396/05/28         ساعت 13:29:30     گروه خبری خبر

جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ابهر با حضوراعضا و مدیر کل ثبت احوال استان ، رئیس اداره حراست ، مسئول روابط عمومی به ریاست مهندس حیدری فرماندار شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ابهر با حضوراعضا و مدیر کل ثبت احوال استان ، رئیس اداره حراست ، مسئول روابط عمومی به ریاست مهندس حیدری فرماندار شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

سید رکن الدین حسینی رئیس اداره ثبت احوال ابهر ضمن خیر مقدم گویی  به گزارشی از عملکرد 5 ماهه شهرستان پرداخت و افزود : با همکاری اعضای شورای ثبت احوال این شهرستان وقایع حیاتی ولادت و وفات در مهلت قانونی به ثبت می رسد که جا دارد از زحمات تک تک اعضا قدردانی نمایم  .

سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان زنجان ضمن قدر دانی از کلیه اعضای حاضر در جلسه به جایگاه ثبت احوال در چند دهه اخیر پرداخت و افزود : در دهه 60 با تعویض شناسنامه های قدیمی وصدورشناسنامه جمهوری برای ایرانیان هویت ملی داده شد و در دهه 70 با صورتبرداری اسناد کاغذی وایجاد پایگاه جمعیتی کشورو اختصاص شماره ملی به افراد تحول عظیمی صورت گرفت در دهه 80 طرح ابلاغ شماره ملی و کدپستی افراد و در نهایت صدور کارت شناسایی ملی و صدور شناسنامه های مکانیزه آغاز گردید واز دهه 90  آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی به طور جدی پیگیری وبایگانی در سطح کشوربه یک سیستم یکپارچه تبدیل گردید به گونه ای که برای دریافت خدمات دیگر نیاربه مراجعه محل صدور شناسنامه  نبوده ودر محل سکونت افراد می توانند خدمات دریافت نمایند.

وی به سکونت محور بودن خدمات اشاره کرد و گفت : ثبت احوال علاوه بر وظایف چهارگانه سکونت محوری را نیز جزء سیاست های کاری خود خواهد داشت وتمام مهاجرت ها را رصد نموده و خدمات در محل سکونت افراد ارائه می شود. 

ایشان  به صدور کارت هوشمند ملی اشاره کرد و اظهارکرد : از ابتدای سال 92 کارت هوشمند ملی جایگزین کارت های ملی فعلی گردید ک هم اکنون در حال صدور برای افراد واجدین شرایط می باشد.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش انکار ناپذیر کارت هوشمند ملی در مناسبات اداری گفت :در آینده نزدیک و با صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه در مناسبات اداری نیازی به ارائه مدارک شناسائی برای تشخیص هویت نخواهد بود و با اسکن اثر انگشت در هر مرجع رسمی،اطلاعات شخصی افراد قابل دسترسی خواهد بود.

مدیر کل ثبت احوال استان با اشاره به خدمات ارزشمند ثبت احوال از بعد از انقلاب گفت : سازمان ثبت احوال با بهره گیری از تکنولوژی های برتر دنیا از خدمات سنتی عبور کرده  ؛ به طوری که هم اکنون از آن به عنوان ثبت احوال نوین نام می برند که کلید ورود به دولت الکترونیک تلقی می گردد .

در پایان و پس از تبادل نظر بین اعضا، مهندس حیدری فرماندار ابهر ضمن خوش آمد گوئی به مدیریت ثبت احوال استان و هیات همراه گفت : امروز نقش وخدمات ارزشمند ثبت احوال برهیچ کس پوشیده و پنهان نیست و در زندگی روز مره آحاد مردم جامعه کاملا ملموس است و قدر این خدمات را باید بدانیم  .

ایشان به اهمیت آمار جمعیتی اشاره کرد و تصریح کرد : مبنای تصمیم گیری کشور آمارهای جمعیتی بوده که براساس همین آمار می توان برنامه ریزی درستی برای پیشرفت کشور انجام داد.

توسعه یافتگی که سازمان ثبت احوال پیدا کرده ومدیر کل ثبت احوال هم دقیقا به آن اشاره کردند گویای همین واقعیت هست که در حال حاضرثبت احوال در تمام عرصه های کشور حضور پر رنگ دارد که امیدواریم با صدور کارت های هوشمند ملی دولت الکترونیک بودی محق شود  .

ایشان عملکرد اداره ثبت احوال شهرستان ماهنشان را مطلوب خواند و بر ادامه همکاری و تعامل بین دستگاههای اجرائی تاکید کرد.

جلسه با صلواتی  محمد و آل محمد پایان یافت.