تاریخ 1396/06/05         ساعت 09:38:42     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : همزمان با هفته دولت و به مناسبت روز چهارم شهریور که مصادف بود با روز کارمند سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان ضمن تبریک ، با آنان دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : همزمان با هفته دولت و به مناسبت روز چهارم شهریور که مصادف بود با روز کارمند سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان به همراه رئیس اداره حراست ،رئیس امور اداری ، مشاور و کارشناس امور پیگیری و کارشناس مسئول روابط عمومی در محل کار همکاران حضور یافته و با تک تک آنان دیدار و این روز را به آنان تبریک گفته و از زحمات آنان قدردانی نمود