تاریخ 1396/06/08         ساعت 09:06:23     گروه خبری خبر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیر کل ثبت احوال همزمان با هفته دولت طی سفر یکروزه خود به شهرستان خرمدره به همراه رئیس اداره حراست ،کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پیگیری پس از دیدار با فرماندار در اداره ثبت احوال حضور یافتند .

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مدیر کل ثبت احوال همزمان با هفته دولت طی سفر یکروزه خود به شهرستان خرمدره به همراه رئیس اداره حراست و کارشناس مسئول روابط عمومی و مشاور وکارشناس پیگیری پس از دیداربا فرمانداردراداره ثبت احوال شهرستان حضور یافتند
سید علی شفیعی ازاداره ثبت احوال خرمدره بازدید و با همکاران این مجموع دیدار نمود.در این دیدار در جمع این مجموعه گفت : فلسفه وجودی ما در ادارات فقط صرف خدمت به مردم هست ایشان از خدمات ارزشمند مجموعه به ارباب رجوع قدر دانی نمود
سپس مدیر کل در یک فضای بسیار صمیمی و دوستانه پای صحبت همکاران نشست و به خواسته های آنان گوش فرا داده و پاسخ هریک را دادند
در حاشیه این سفر یک روزه ، مدیر کل با هیات همراه با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند ، فرمانداراین شهرستان با ابراز رضایتمندی از مجموعه کارکنان ثبت احوال شهرستان و بالاخص رئیس اداره از زحمات کلیه همکاران ودر راس آنان مدیرکل ثبت احوال از بابت خدمات مطلوبی که به مردم ارائه می شود قدر دانی نمود
سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان با تبریک ایام هفته دولت به ایشان ازحمایت های فرماندار از ثبت احوال شهرستان تقدیر نمود ه و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای ساختمان اداری ثبت احوال شد که ایشان قول مساعدت لازم را داد