تاریخ 1396/06/13         ساعت 08:56:07     گروه خبری خبر

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان در نشست صمیمی خود با کارکنان بر رضایتمندی ارباب رجوع تاکید کرد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان زنجان : دومین نشست صمیمی مدیر کل درایام هفته دولت با همکاران اداره کل وشهرستان زنجان با حضور ایشان در محل نماز خانه برگزار شد.

در این نشست صمیمی مدیر کل ابتدا اجازه دادند همکاران به صورت تک به تک مطالب ، خواسته ها ، انتظارات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را بدون هیچ دغدغه ای مطرح نمایند .

همکاران خواسته های خود را اینگونه مطرح کردند : اعزام همکاران به اردوهای سیاحتی و زیارتی ، توجه جدی به نیازهای رفاهی و معیشتی همکاران ، برگزاری مراسم تجلیل برای دانش آموزان ممتاز ، توجه جدی به تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی ، پیگیری وضعیت ساختمان اداری شهرستان .  

سید علی شفیعی ضمن تبریک ایام هفته دولت و اعیاد قربان وغدیر بر روان پاک شهدا و امام شهدا درود فرستاد و افزود : در جمعبندی مطالبی که از سوی همکاران مطرح شد باید تصریح کرد : با همراهی و همدلی شما عزیزان می توان بر تمام مشکلات فائق شد ،وضعیت و فضای اداری که بیشتر همکاران بیان کردند از دغدغه های اصلی و یکی ازاولویت های کاری ماست که با پیگیری های صورت گرفته ان شاا.. این مشکل مرتفع گردیده واعتبار تکمیل پروژه ساختمان اداری با الحمدا.. . امسال تخصیص پیدا کرده است.

مدیر کل ثبت احوال استان اظهار کرد: در انجام همه امور باید خوب فکر کنیم تا خوب کار کنیم؛ خدماتی که شما ارائه می دهید و مورد استفاده عموم قرار می گیرد زمانی ارزشمند تر خواهد بود که توام با رعایت ادب و نزاکت و با گشاده رویی ، دقت و سرعت عمل بوده ودر نهایت منجر به رضایتمندی ارباب رجوع گردد .

وی در ادامه به اموررفاهی ومعیشتی کارکنان پرداخت و گفت : ازهیچ تلاشی برای رفاه و معیشت کارکنان فروگذاری نخواهیم کرد؛ در شش ماهه دوم امسال وضعیت پرداختی ها بهترخواهد شد.

ایشان افزود : باید شرایطی را فراهم کنیم که همکاران هیچگونه دغدغه فکری برای انجام وظایف  ذاتی و سازمانی خود نداشته باشند .

مدیر کل ثبت احوال استان گفت : ما از انتقاد سازنده توام با فکر و ارائه طریق ، راهکارو پیشنهاد استقبال می کنیم .