تاریخ 1396/06/27         ساعت 09:33:03     گروه خبری خبر

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان با حضور مدعوین و اعضای جلسه به ریاست سید بیوک موسوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری با دستور جلسه گزارش آخرین وضعیت وقایع حیاتی استان ، بررسی راهکارهای رفع موانع موجود ، تبادل نظر اعضا درخصوص موارد مرتبط روزیکشنبه 26/ شهریور درسالن امام علی (ع) استانداری زنجان برگزار گردید.

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان با حضور مدعوین و اعضای جلسه به ریاست سید بیوک موسوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری با دستور جلسه گزارش آخرین وضعیت وقایع حیاتی استان ، بررسی راهکارهای رفع موانع موجود ، تبادل نظر اعضا درخصوص موارد مرتبط روزیکشنبه 26/ شهریور درسالن امام علی (عاستانداری زنجان  برگزار گردید.

سید علی شفیعی مدیرکل ودبیر شورای هماهنگی ثبت احوال استان زنجان ضمن خیر مقدم به مدعوین ازاهتمام اعضای جلسه د راستای تعامل و همکاری با ثبت احوال قدر دانی نمود. ودرخصوص اهمیت وجایگاه آمارهای انسانی نکاتی را متذکر ویکی از دغدغه های مسئولین نظام را موضوع میزان رشدجمعیت دانسته ولازمه برنامه ریزی صحیح جهت اقدامات بلندمدت راداشتن آمارهای دقیق وقابل استناد و به موقع بیان نمود.

سپس ایشان ضمن ارائه آمارهای ثبت وقایع حیاتی در5 ماهه امسال درخصوص آخرین وضعیت عملکرد استان گزارش مبسوطی به اعضای حاضر ارائه نموده و افزود : ما معتقدیم ثبت احوال به عنوان دستگاه حاکمیتی یکی از ارکان و عناصر مهم و تاثیر گذار حاکمیت است و علی رغم محدودیت ها و کمبود های موجود  به وظایف ذاتی خود عمل می کند ؛ عملکرد این اداره کل در پنج ماهه امسال 98.87 درصد وقایع ولادت و 97.57 درصد وفات ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است. صدور شناسنامه مکانیزه از آغاز طرح تا پایان پنج ماهه سال جاری تعداد 262 هزارو740 جلد و در 5 ماهه سالجاری 20 هزارو 890 جلد بوده است ، از آغاز طرح تا پایان پنج ماهه سال جاری تعداد 337 هزارو 375 کارت ودر 5 ماهه سالجاری 37 هزار996 کارت هوشمند ملی صادرشده است. کارت هوشمند ملی برای جمعیت واجد شرایط 804 هزارو537 نفر در استان می باشد.  

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: کم ثبتی و دیرثبتی وفات با توجه به وجود مسائلی در مناطق کم تر توسعه یافته این استان وجود دارد و توجه و همکاری دهیاری ها به این موضوع ضروری است.
سید علی شفیعی افزود: یکی از مشکلات اصلی، مربوط به بایگانی اسناد اداره ثبت احوال شهرستان زنجان است و این در حالی است که 50 درصد جمعیت استان در شهر زنجان خدمات دریافت می کنند و اسناد نگهداری شده 50 درصد کل استان را شامل می شود که نیازمند توجه جدی و تخصیص اعتبار برای تکمیل ساختمان اداری این اداره می باشد .
وی افزود: یکی از دلایل تحقق نیافتن 100 درصدی واقعه ولادت ها ، انتخاب نامهای نا مناسب برای متولدین می باشد که براین اساس کمیته نامی در سطح استان متشکل ازاساتید دانشگاهی تشکیل شده که بر این امرنظارت داشته واسامی پیشنهادی براساس شاخص های لازم مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیرکل ثبت احوال ا ستان زنجان ادامه داد : این اداره کل برای خرید خودرو و تجهیزات سخت افزاری کمبود منابع دارد و در صورت تخصیص آن می توان نسبت به خرید چاپگرها و ناوگان حمل و نقل مبادرت کرد.
وی همچنین از دانشگاه علوم پزشکی استان خواست، نسبت به صدور رایانه ای گواهی های ولادت در بیمارستانها اهتمام داشته باشند.

شقیعی درپایان اظهار کرد : با توجه به فراخوان کارت هوشمند ملی و اتمام مهلت اعتبارکارت های قبلی تا پایان سالجاری وبراساس ابلاغ استاندار معزز به دستگاههای اجرایی مبنی براعلام به کارکنان زیر مجموعه خود برای دریافت کارت هوشمند ملی با ایجاد بسترو ظرفیت های لازم هیچگونه مشکلی برای اخذ درخواست در سطح استان نداریم .  

سپس در ادامه معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: عمده ترین علل مرگ و میر این استان طی سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی با 42.4 درصد، سرطان ها 14 درصد، بیماری های دستگاه تنفسی هشت درصد و حوادث غیر عمدی هشت درصد بوده است.

دکتر داود سروش مهر شامگاه یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان زنجان افزود: بر این اساس دیگرعلل مرگ و میر در استان مربوط به حوادث حمل و نقل با چهار درصد، بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی و نارسایی کلیه سه درصد، بیماری های دستگاه گوارش 2.7 درصد، بیماری های غدد تغذیه و متابولیک 2 درصد و بیماری های سیستم خون ساز و دستگاه ایمنی 2 درصد است.
وی بیان کرد: مرگ و میر بیماری قلبی و عروقی در این استان رو به کاهش بوده، سرطان ها کاهش جزیی و بیماریهای غدد، تغذیه و متابولیک کاهش زیادی داشته است.
ایشان  گفت :  مرگ و میر ناشی از بیماری های دستگاه های گوارشی کاهش و تنفسی نیز در یک سطح کاهشی، حوادث عمدی حمل و نقل روند کاهشی و فقط مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی افزایش جزیی داشته است.
وی بیان کرد: به طور معمول به دلیل تفاوت در استناد به نوع ثبت فوت بین آمار دانشگاه علوم پزشکی و ثبت احوال در زمینه متوفیان استان زنجان تفاوت هایی وجود دارد که به این موضوع باید توجه کرد.
سروش مهر افزود: سال 92، چهار هزار و 200 مورد مرگ، در سال 93، چهار هزار و 470 مورد، سال 94، چهار هزار و499 مورد و سال گذشته چهار هزار و 634 مورد مرگ در استان ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان آرامستان ها در ثبت علل مرگ دقت و توجه بیشتری داشته باشند و پزشکانی آموزش های کامل کد گذاری را دریافت و در درج آمار دقت کنند چرا که تفاوت هایی در این خصوص وجود دارد.

در پایان و در جمعبندی سید بیوک موسوی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان افزود: ثبت وقایع چهارگانه حیاتی و ارائه داده های آماری برای برنامه ریزان اهمیت صد چندانی دارد.

موسوی به گزارش ارائه شده توسط مدیرکل ثبت احوال استان در خصوص صدور کارت های ملی هوشمند اشاره کرد و گفت:  در حالی است که اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان امسال می باشد و بنابراین ضروری است به منظور ترغیب مردم برای تعویض کارت های ملی قدیمی و دریافت کارت های هوشمند ملی ، اقدامات تبلیغی وسیعی صورت گیرد و البته ظرفیت اداره کل ثبت احوال استان برای کثرت مراجعین بایدمورد سنجش قرار گیرد.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری زنجان با اشاره به وضعیت ساختمان اداری در حال ساخت ثبت احوال شهرستان، اظهار کرد: متاسفانه در استان، ضعف به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام عمرانی وجود دارد که این موضوع به یکی از معضلات مهم استان تبدیل شده است و باید چاره اندیشی اساسی در این خصوص صورت گیرد. در خصوص ساختمان نیمه کاره اداره ثبت احوال شهرستان نیز باید پیگیری جدی انجام شود و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و اتمام آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نیمه تمام بودن برخی پروژه های عمرانی به دلیل اینکه در مقابل دیدگان مردم قرار دارند، مناسب نیست، افزود: این شرایط موجب بروز ذهنیت منفی در مردم شهر می شود؛ به طوری که زیبنده مردم و مسئولان استان نیست که عملیات اجرایی یک پروژه، در سال 90 آغاز شود و بعد از گذشت 6 سال، اتمام آن هنوز با اما و اگر همراه باشد.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه اقدامات ثبت احوال با ارائه داده‌های آماری این بخش، موجب ارائه وضعیت مناسب از فضای جامعه می شود، افزود: با توجه به اینکه این داده‌ها برای برنامه ‌ریزی کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرد و از جهات مختلف می تواند برای انجام برنامه ریزی صحیح به منظور کاهش مشکلات مورد استفاده باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی همچنین خواستار تلاش و همراهی تمامی دستگاه های فرهنگی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه شد و گفت: در خصوص مشکلات مربوط به ازدواج و طلاق، باید تمامی دستگاه‌های فرهنگی استان، اهتمام جدی داشته و تلاش های لازم را انجام دهند.

موسوی با بیان اینکه بعضاً احساس می‌شود کم کاری زیادی در حوزه مسائل فرهنگی صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: این سخن به معنی مصداقی برای یک دستگاه فرهنگی و اجرایی نیست و باید متولیان فرهنگی در خصوص ترویج فرهنگ مدارا و تحمل در خانواده ها، بیشتر وارد شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه جامعه‌ای که تمسک به اهل بیت دارد، باید نحوه زندگی و آداب و معاشرت آن و مهارت های زندگی افراد، تشابهاتی به زندگی ائمه اطهار داشته باشد، افزود: دستگاه های فرهنگی باید ریشه یابی درستی از مسائل فرهنگی جامعه داشته باشند و در حوزه مشاوره ای نیز باید تلاش های بیشتری صورت گیرد تا مجموع اقدامات فرهنگی و تاثیرات آن در اطلاعات و آمار ارائه شده، مشخص شود.

موسوی بر ضرورت مصون سازی جامعه از بروز آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: بروز آسیب های اجتماعی همچون طلاق در جامعه، دارای آثار زیانباری بوده و سال ها اثر آن در جامعه ماندگار خواهد بود که در این راستا متولیان فرهنگی باید برنامه ریزی کارآمدی داشته باشند.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری زنجان بر ضرورت توجه به رویکرد فرهنگی دستگاه‌های فرهنگی و متولیان معنوی جامعه در ایام محرم برای خانواده‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن ایام محرم، نقش هیئت های مذهبی، سخنرانان و خطیبان در این ایام در حوزه اقدامات فرهنگی و تبیین اثرات آسیب های اجتماعی همچون طلاق و ازدواج بسیار موثر بوده و ضرورت توجه جدی به این موضوعات احساس می‌شود.