تاریخ 1393/02/08         ساعت 08:18:20     گروه خبری خبری

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از وجود 6.415.493 سادات در کشور خبر داد.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 6.415.493 سادات در کشور وجود دارد گفت: استان مازندران بالاترین جمعیت سادات نسبت به جمعیت استان را دارد.دکتر محسن کرمی فرمودند: استان مازندران 616.078 سادات، استان یزد با 197.082 سادات و استان کهگیلویه و بویراحمد با 105.974 نفر سادات رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ بالاترین جمعیت سادات نسبت به جمعیت استان را دارند.