ورود به سامانه
 
اخبار و تازه ها
09:39:49 1397/11/04
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در دی ماه سال 1397- 705فقره تولد و 249 فقره فوت و 444 فقره ازدواج و 110فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
12:22:45 1397/10/11
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در آذر ماه سال 1397- 630 فقره تولد و 185فقره فوت و 464فقره ازدواج و 94فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
13:40:42 1397/09/21
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در آبان ماه سال 1397- 645 فقره تولد و 210فقره فوت و 143فقره ازدواج و 59 فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
09:02:38 1397/09/19
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در مهرماه سال 1397- 775 فقره تولد و 210فقره فوت و 78 فقره ازدواج و 82 فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
10:02:48 1397/07/11
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در شهریورماه سال 1397-- 650فقره تولد و 178فقره فوت و 507 فقره ازدواج و 97فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
11:28:39 1397/06/06
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در مرداد ماه سال 1397-- 685 فقره تولد و 212فقره فوت و 338 فقره ازدواج و 132فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
11:48:39 1397/05/15
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در تیر ماه سال 1397-- 715 فقره تولد و 220فقره فوت و 419 فقره ازدواج و 120فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
 
ساعت
 
فرهنگ لغات
لطفا واژه مورد نظر خود را در کادر زیر تایپ نموده و کلید جستجو را بزنید . در صورت نیاز می توانید با استفاده از ضوابط ، نوع جستجوی خود را تعیین نمایید.
کلمه :
ضوابط :

 

 
 
آمار مراجعات
  مهمان :   5
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   8
  دیروز :   6
  کل مراجعات :   28251
 
مناقصه/مزايده
تعداد موارد يافت شده 0
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سندرسانهتاریخ چاپ
1
آرشيو