اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار مهم است ــــــــــــــ مقام معظم رهبری

ورود به سامانه
 
اخبار و تازه ها
00:34 1399/04/09
بازگشت همه به سوی اوست
10:06 1398/09/17
برگزای جلسه هم اندیشی مکانیزه شدن استعلامات مشمولین وظیفه استان زنجان
09:00 1397/11/04
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در دی ماه سال 1397- 705فقره تولد و 249 فقره فوت و 444 فقره ازدواج و 110فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
11:00 1397/10/11
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در آذر ماه سال 1397- 630 فقره تولد و 185فقره فوت و 464فقره ازدواج و 94فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
13:00 1397/09/21
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در آبان ماه سال 1397- 645 فقره تولد و 210فقره فوت و 143فقره ازدواج و 59 فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
09:00 1397/09/19
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در مهرماه سال 1397- 775 فقره تولد و 210فقره فوت و 78 فقره ازدواج و 82 فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
09:00 1397/07/11
آقای محمد فاتحی نژاد مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زنجان اظهار داشتند که در شهریورماه سال 1397-- 650فقره تولد و 178فقره فوت و 507 فقره ازدواج و 97فقره طلاق در شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .
 
سایتهای سایر شهرستانها

 

 

  

 

 
مدیریت محتوا

                                                 تماس با مدیر اداره:33138123-024         

 

  شماره تماس میز خدمت:

024-33138123

024-33138129

 

جاذبه ها گردشگری و صنایع دستی زنجان