جمعه 15 اسفند 1399   
 
ثبت یاران
 
نام ونام خانوادگی
محل خدمت
خانم ایل بیگی
مسئول خانه بهداشت روستای قلعه نی
خانم درای
مسئول خانه بهداشت شماره2 روستای ساق
آقای جواد عطار
دهیار روستای دهنو
آقای نجاتی
مسئول خانه بهداشت روستای شهن آباد
آقای بسنده
مسئول خانه بهداشت روستای حاجی آباد
خانم دهقان زاده
مسئول خانه بهداشت روستای کلاته زنگنه
آقای شیبانی
مسئول خانه بهداشت روستای پطرو
آقای علی عشقی
دهیار روستای مرغزار
آقای تیموری
شورای روستای علیک
خانم شجعان
مسئول خانه بهداشت روستای چخماق
خانم اسدیان
مسئول خانه بهداشت روستای قلعه آقا حسن
خانم عمرانی
مسئول خانه بهداشت شماره 1 روستای ساق