جمعه 15 اسفند 1399   
 
فراوانی نام 89
       نامهای مؤنث          نامهای مذکر  
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه60 1ابوالفضل36 
 2زهرا28 2امیرعلی29 
 3زینب22 3مهدی26 
 4ستایش19 4علی23 
 5کوثر13 5محمد15 
 6نازنین زهرا12 6امیرمحمد13 
 7نرگس11 7امیرحسین12 
 8مائده9 8رضا12 
 9مبینا9 9حسین11 
 10مریم8 10محمدجواد9 
 11مهدیه8 11محمدرضا7 
 12آتنا7 12یاسین7 
 13رقیه6 13علیرضا6 
 14ریحانه6 14یونس6 
 15یگانه6 15جواد5 
 16اسما5 16بنیامین5 
 17نفیسه5 17سجاد5 
 18هانیه5 18امیرحسن5 
 19یلدا5 19مصطفی5 
 20سحر4 20امید4 
 21فهیمه4 21امیررضا4 
 22مهسا4 22حسن3 
 23مهشید4 23دانیال3 
 24مطهره3 24امیرمهدی3 
 25نازنین3 25احسان3 
 26نیایش3 26صالح3 
 27رکسانا2 27طاها3 
 28آرزو2 28عرفان3 
 29ساناز2 29علی اکبر3 
 30سعیده2 30متین3 
 31ضحا2 31محمدمهدی3 
 32عارفه2 32مرتضی3 
 33فائزه2 33میلاد3 
 34فرشته2 34یوسف3 
 35معصومه2 35آرش2 
 36ملیکا2 36الیاس2 
 37منا2 37امیرعباس2 
 38مهدیس2 38ایلیا2 
 39مهلا2 39سامان2 
 40میترا2 40سعید2