جمعه 15 اسفند 1399   
 
ملاقات با رئیس

رئیس اداره :
علی اصغر شریف نژاد
شماره تماس مستقیم  : 05153724666
نمابر :   
05153724666

مراجعه کنندگان محترم می توانند همه روزه در ساعت اداری جهت ملاقات با رئیس اداره حضور بهم رسانند  

ساعت ملاقات