سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1397/10/12     تعداد دفعات مشاهده 41 بار     ساعت 07:00     گروه خبری روابط عمومی

سومین جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان زاوه در مورخ 1397/10/11 با حضور فرماندار و ریاست اداره ثبت احوال و همچنین مسئولین شهرستان در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید و مصوبات متعددی بهمراه داشت.
سومین جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان زاوه در مورخ 1397/10/11 با حضور فرماندار و ریاست اداره ثبت احوال و همچنین مسئولین شهرستان در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید و مصوبات متعددی بهمراه داشت