سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/07/21     تعداد دفعات مشاهده 37 بار     ساعت 06:00     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای نیری مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی به اتفاق هیئت همراه در مورخ 1398/06/24 از اداره زاوه بازدید و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند.
جناب آقای نیری مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی  در مورخ 1398/06/24 به اتفاق اقای یارمحمدی ریاست محترم اداره حراست استان و همچنین کارشناسان ذیربط از اداره زاوه بازدید و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند..