سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/08/12     تعداد دفعات مشاهده 33 بار     ساعت 16:00     گروه خبری روابط عمومی

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبارجهانی و روز دانش آموز گرامی باد.
13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبارجهانی و روز دانش آموز گرامی باد.