شنبه 29 خرداد 1400   
 
تاریخ 1398/08/12     تعداد دفعات مشاهده 48 بار     ساعت 16:00     گروه خبری روابط عمومی

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبارجهانی و روز دانش آموز گرامی باد.
تصویر 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبارجهانی و روز دانش آموز گرامی باد.